Hàng trăm phụ huynh “bao vây” cổng trường vì việc phân tuyến tuyển sinh

Trường Tiểu học Cao Bá Quát. Ảnh: NH
Trường Tiểu học Cao Bá Quát. Ảnh: NH
Trường Tiểu học Cao Bá Quát. Ảnh: NH