Hải Phòng: Hiệu trưởng bị tố lạm thu viết đơn xin ra khỏi ngành

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương bị tố lạm thu đã viết đơn xin ra khỏi ngành.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương bị tố lạm thu đã viết đơn xin ra khỏi ngành.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương bị tố lạm thu đã viết đơn xin ra khỏi ngành.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM