Hà Tĩnh: Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Hoạt động trải nghiệm (Trường TH Cương Gián 2, Nghi Xuân). Ảnh: PDN
Hoạt động trải nghiệm (Trường TH Cương Gián 2, Nghi Xuân). Ảnh: PDN
Hoạt động trải nghiệm (Trường TH Cương Gián 2, Nghi Xuân). Ảnh: PDN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top