Hà Tĩnh: Được trưng cầu, hầu hết phụ huynh “vẫy chào” VNEN

Kết quả lấy ý kiến phụ huynh về tự nguyện triển khai VNEN tại Trường Tiểu học Sơn Thủy. Ảnh: PV
Kết quả lấy ý kiến phụ huynh về tự nguyện triển khai VNEN tại Trường Tiểu học Sơn Thủy. Ảnh: PV