Hà Nội: Cô giáo dùng thước kẻ đánh sưng phồng chân học sinh lớp 2

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Hà Nội).
Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Hà Nội).