Gần 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Toán

Phổ điểm môn Toán trong xét tuyển ĐH, CĐ
Phổ điểm môn Toán trong xét tuyển ĐH, CĐ