Kỳ thi THPT quốc gia tại TPHCM: Thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Toán đam mê sư phạm

Thí sinh duy nhất đạt điểm 10 kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TPHCM
Thí sinh duy nhất đạt điểm 10 kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TPHCM
Thí sinh duy nhất đạt điểm 10 kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TPHCM