Du học sinh Việt Nam đóng góp 881 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ

Số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng năm thứ 17 liên tiếp. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng năm thứ 17 liên tiếp. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng năm thứ 17 liên tiếp. Ảnh: ĐSQ Mỹ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top