Điểm sàn vào Đại học Kinh tế Tài chính là 650 điểm

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top