Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt 1103 điểm

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Lên top