Đề án tuyển sinh 2020 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

Năm 2020, ứng với mỗi ngành đào tạo của Đại học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh sẽ có 4 tổ hợp môn xét tuyển đại học. Ảnh: UEF
Năm 2020, ứng với mỗi ngành đào tạo của Đại học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh sẽ có 4 tổ hợp môn xét tuyển đại học. Ảnh: UEF
Năm 2020, ứng với mỗi ngành đào tạo của Đại học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh sẽ có 4 tổ hợp môn xét tuyển đại học. Ảnh: UEF
Lên top