Đại học Kinh tế Quốc dân công bố các thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển

Thủ khoa đầu ra trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020. Ảnh: Hà Phương.
Thủ khoa đầu ra trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020. Ảnh: Hà Phương.
Thủ khoa đầu ra trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020. Ảnh: Hà Phương.
Lên top