Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Điểm chuẩn 2018 ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội dao động từ 15-20,55 điểm