Điểm chuẩn năm 2018 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Cao nhất 23,3 điểm

Một giờ học của sinh viên ngành y. Ảnh minh họa: Văn Chung.
Một giờ học của sinh viên ngành y. Ảnh minh họa: Văn Chung.
Một giờ học của sinh viên ngành y. Ảnh minh họa: Văn Chung.