Đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2018 - mã đề 316