Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

NHIỀU THÍ SINH CÓ ĐIỂM CAO BẤT THƯỜNG:

Đăng ký nguyện vọng vào trường công an, quân đội, y dược