Công bố 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Lê trao Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu 2016. Ảnh: HN
Lê trao Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu 2016. Ảnh: HN
Lê trao Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu 2016. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top