Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2017

Lễ vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô 2016.
Lễ vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô 2016.
Lễ vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô 2016.
Lên top