Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2017

Lễ vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô 2016.
Lễ vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô 2016.