Còn 2 triệu người mù chữ

Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình hoạt động các trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng... Ảnh: Huyên Nguyễn
Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình hoạt động các trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng... Ảnh: Huyên Nguyễn
Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình hoạt động các trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng... Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM