Cảm động cô giáo leo mái nhà, lợp ngói trường học sau bão số 10

Các cô chung tay khắc phục hậu quả của  bão số 10.
Các cô chung tay khắc phục hậu quả của bão số 10.