Siêu bão số 10 đang "quần thảo" ở Hà Tĩnh - Quảng Bình, cảnh báo mưa lớn

Bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh.
Bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh.
Bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM