Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xuống điểm thi thăm hỏi phụ huynh, học sinh

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đến tận phòng thi động viên và chúc thí sinh làm bài thi thật tốt, thực hiện đúng quy chế. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đến tận phòng thi động viên và chúc thí sinh làm bài thi thật tốt, thực hiện đúng quy chế. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đến tận phòng thi động viên và chúc thí sinh làm bài thi thật tốt, thực hiện đúng quy chế. Ảnh: Hải Nguyễn