Bỏ lương 6.000USD, 9X về nước tìm cách chống gian lận thi

Lê Yên Thanh đang thực hiện xây dựng phần mềm tổ chức thi trên nền tảng  blockchain. 
Lê Yên Thanh đang thực hiện xây dựng phần mềm tổ chức thi trên nền tảng  blockchain. 
Lê Yên Thanh đang thực hiện xây dựng phần mềm tổ chức thi trên nền tảng  blockchain. 

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top