Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân An Việt. Ảnh: HN
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân An Việt. Ảnh: HN
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân An Việt. Ảnh: HN
Lên top