Bổ nhiệm lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị tại Thừa Thiên - Huế

Ông Phan Thanh Hải (giữa) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở Văn hóa -Thể thao.
Ông Phan Thanh Hải (giữa) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở Văn hóa -Thể thao.
Ông Phan Thanh Hải (giữa) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở Văn hóa -Thể thao.
Lên top