Bất ngờ về đánh giá giáo dục Việt Nam của Ngân hàng thế giới

Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong đổi mới giáo dục và đào tạo. Ảnh: Huyên Nguyễn
Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong đổi mới giáo dục và đào tạo. Ảnh: Huyên Nguyễn
Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong đổi mới giáo dục và đào tạo. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top