7 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Đội tuyển Tin học thi trực tuyến tại Đại học Công nghệ. Ảnh: BTC
Đội tuyển Tin học thi trực tuyến tại Đại học Công nghệ. Ảnh: BTC
Đội tuyển Tin học thi trực tuyến tại Đại học Công nghệ. Ảnh: BTC
Lên top