245 phòng học không sử dụng ở Gia Lai: Có nguyên nhân khảo sát không chính xác

Điểm trường tại xã Đắc Djrăng (huyện Mang Yang, Gia Lai) bỏ hoang. Ảnh Đình Văn.
Điểm trường tại xã Đắc Djrăng (huyện Mang Yang, Gia Lai) bỏ hoang. Ảnh Đình Văn.
Điểm trường tại xã Đắc Djrăng (huyện Mang Yang, Gia Lai) bỏ hoang. Ảnh Đình Văn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM