102 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ trong đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kết thúc ngày thi thứ 2: 102 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ
Kết thúc ngày thi thứ 2: 102 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ
Kết thúc ngày thi thứ 2: 102 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ
Lên top