Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT đợt 2: Học sinh dễ dàng đạt từ 7-8 điểm

Đề thi Văn tốt nghiệp THPT đợt 2 có phổ điểm từ 7-8 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Đề thi Văn tốt nghiệp THPT đợt 2 có phổ điểm từ 7-8 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Đề thi Văn tốt nghiệp THPT đợt 2 có phổ điểm từ 7-8 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top