“Trường Ca Hành” tung tạo hình Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp xuất sắc

Địch Lê Nhiệt Ba đẹp xuất sắc trong tạo hình phim mới "Trường Ca Hành". Ảnh: Mnet.
Địch Lê Nhiệt Ba đẹp xuất sắc trong tạo hình phim mới "Trường Ca Hành". Ảnh: Mnet.
Địch Lê Nhiệt Ba đẹp xuất sắc trong tạo hình phim mới "Trường Ca Hành". Ảnh: Mnet.
Lên top