Triệu Lệ Dĩnh đóng cùng Âu Hào thay vì Vương Nhất Bác là hướng đi đúng?

Triệu Lệ Dĩnh sẽ không kết hợp Vương Nhất Bác sau ồn ào? Ảnh: Xinhua
Triệu Lệ Dĩnh sẽ không kết hợp Vương Nhất Bác sau ồn ào? Ảnh: Xinhua
Triệu Lệ Dĩnh sẽ không kết hợp Vương Nhất Bác sau ồn ào? Ảnh: Xinhua
Lên top