Địch Lệ Nhiệt Ba có bứt phá khi kết hợp cùng Cung Tuấn?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Ảnh: Xinhua.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Ảnh: Xinhua.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Ảnh: Xinhua.
Lên top