Thanh Hà, Bằng Kiều, Uyên Linh mang tiếng hát đến miền Trung

Thanh Hà là một vị khách mời trong show diễn của Bằng Kiều tại thành phố Vinh.
Thanh Hà là một vị khách mời trong show diễn của Bằng Kiều tại thành phố Vinh.
Thanh Hà là một vị khách mời trong show diễn của Bằng Kiều tại thành phố Vinh.