Tập cuối "Quỳnh búp bê": Quỳnh bị dao đâm gục ngã ngay bên cạnh bố dượng

Bố dượng đến tìm Quỳnh.
Bố dượng đến tìm Quỳnh.
Bố dượng đến tìm Quỳnh.