My sói "Quỳnh búp bê": Từ top 10 Hoa hậu Việt Nam đến vai phản diện "ác trường tồn"

Tạo hình My "sói" của Thu Quỳnh.
Tạo hình My "sói" của Thu Quỳnh.
Tạo hình My "sói" của Thu Quỳnh.