Tập 27 "Quỳnh búp bê": My "sói" bị dọa rạch mặt, Quỳnh chuẩn bị được gặp con trai.

My "sói" bị ăn đòn ngã xuống đất.
My "sói" bị ăn đòn ngã xuống đất.
My "sói" bị ăn đòn ngã xuống đất.