Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sức hấp dẫn kỳ lạ của những chú khủng long

Ảnh do CGV cung cấp
Ảnh do CGV cung cấp