Stella Đào - Thạc sĩ MBA gốc Việt dự thi Hoa hậu hoàn cầu tại Trung Quốc