Sau Trường Giang, Lan Ngọc và Karik xác nhận tham gia "Running Man Vietnam"

Lan Ngọc và Karik là 2 ngôi sao tiếp theo sau Trường Giang tham gia Running Man. Ảnh: CTCC.
Lan Ngọc và Karik là 2 ngôi sao tiếp theo sau Trường Giang tham gia Running Man. Ảnh: CTCC.
Lan Ngọc và Karik là 2 ngôi sao tiếp theo sau Trường Giang tham gia Running Man. Ảnh: CTCC.
Lên top