Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quang Lê mời “ông trùm” Phan Quân… kể chuyện đời mình trong liveshow