Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và cơ hội áp đảo Tiêu Chiến, Cung Tuấn

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba đang là đối thủ mạnh của phim Tiêu Chiến, Cung Tuấn sắp tới. Ảnh: Xinhua.
Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba đang là đối thủ mạnh của phim Tiêu Chiến, Cung Tuấn sắp tới. Ảnh: Xinhua.
Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba đang là đối thủ mạnh của phim Tiêu Chiến, Cung Tuấn sắp tới. Ảnh: Xinhua.
Lên top