Phim Hoa ngữ của tháng 7: Tiêu Chiến đối đầu Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba

Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba "đối đầu" trong tháng 7. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba "đối đầu" trong tháng 7. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba "đối đầu" trong tháng 7. Ảnh: Xinhua.
Lên top