Phim “Bạn gái tôi là sếp” thu 16 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu