Phạm Hương lên tiếng sau tin đồn bỏ về vì không phục kết quả The Face