Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phạm Hương lên tiếng sau tin đồn bỏ về vì không phục kết quả The Face