Tin nóng showbiz:

Phạm Hương bị trách không nhường nón; Lý Nhã Kỳ bị mạo danh tại Cannes