Phạm Anh Khoa từng làm đại sứ chiến dịch bảo vệ phụ nữ?

Nam ca sĩ Phạm Anh Khoa
Nam ca sĩ Phạm Anh Khoa