Phạm Anh Khoa từng làm đại sứ chiến dịch bảo vệ phụ nữ?

Nam ca sĩ Phạm Anh Khoa
Nam ca sĩ Phạm Anh Khoa
Nam ca sĩ Phạm Anh Khoa
Lên top