Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một cô gái tố bị Phạm Anh Khoa tấn công tình dục