Ninh Dương Lan Ngọc khỏi bệnh, rạng rỡ trở lại đường đua "Running Man"

Ninh Dương Lan Ngọc trong "Running Man Việt Nam".
Ninh Dương Lan Ngọc trong "Running Man Việt Nam".
Ninh Dương Lan Ngọc trong "Running Man Việt Nam".
Lên top