Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ cất giọng hát khiến Ngô Kiến Huy hoảng sợ

Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy.
Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy.
Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy.
Lên top